KONKURS ŚWIĄTECZNY!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym nowym, świątecznym konkursie. Do wygrania –nagroda główna: Ceramiczny i bezprzewodowy Czajnik CONCEPT + 2 filiżanki★★★★ o wartości 150,00 zł.

Konkurs trwa od 06.12.2017 do 28.12.2017 r.

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wieprzowina na świąteczny stół” i nazywany jest również: „Konkursem”.

 1. Organizatorem Konkursu jest portal wieprzowina.com

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie – na stronie wieprzowina.com w dniach od 06.12.2017, do dnia 28.12.2017 do godziny 23:59.

 • 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 2. a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu portalu wieprzowina.com na Facebooku. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 2. a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

 • 3

NAGRODY

 1. nagroda główna: Ceramiczny i bezprzewodowy Czajnik CONCEPT + 2 filiżanki★★★★
  o wartości 150 zł oraz nagroda niespodzianka: zestaw kuchenny o wartości 50, 00 zł.

 1. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który w dniach od 06.12.2017 do dnia 28.12.2017 r do godziny 23:59 – prześle na naszego e-maila: wieprzowina.com@wp.pl – najciekawszy przepis (wraz ze zdjęciem) na świąteczne danie z wykorzystaniem wieprzowiny. Liczyć się będzie kreatywność i najlepszy opis przygotowania całej potrawy. Ważne jest to, iż każdy uczestnik może wysłać dowolną ilość przepisów i zdjęć.

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

 1. Opublikowany przepis wraz ze zdjęciem, zostanie podpisany imieniem i nazwiskiem.

 1. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu

10 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie Konkursu.

 1. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien skontaktować się z portalem wieprzowina.com w ciągu 5 dni roboczych od chwili powiadomienia o zwycięstwie.

 1. Fundatorem nagrody jest portal wieprzowina.com.

 • 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru

tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

 1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 1. Każdy uczestnik musi wraz z przepisem i zdjęciem przysłać zgodę, na publikację przepisu kulinarnego oraz zdjęcia na naszym portalu wieprzowina.com. Równocześnie musi także zobowiązać się, iż przepis i zdjęcie są jego autorstwa i wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez nasz portal.

 • 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.wieprzowina.comKONKURS ŚWIĄTECZNY!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *