KONKURS: DANIE Z WIEPRZOWINĄ IDEALNE DO KOSZA PIKNIKOWEGO

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym nowym, konkursie pt: „ DANIE Z WIEPRZOWINĄ IDEALNE DO KOSZA PIKNIKOWEGO”  Do wygrania za zajęcie I miejsca – kosz piknikowy i zestaw do przystawek Staub, 5 elementów w sumie o wartości 300 zł

Konkurs trwa od 07.07.2017 do 23.07.2017 r. do godz. 23.59

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „DANIE Z WIEPRZOWINĄ IDEALNE DO KOSZA PIKNIKOWEGO” i nazywany jest również: „Konkursem”.
 1. Organizatorem Konkursu jest portal wieprzowina.com
 1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie – na stronie wieprzowina.com w dniach od 07.07.2017 do 23.07.2017 r. do godz. 23.59
 • 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 2. a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu portalu wieprzowina.com na Facebooku. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 2. a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
 • 3

NAGRODY

1.Nagrodą główną w Konkursie jest: KOSZ PIKNIKOWY oraz Zestaw do przystawek Staub, 5 elementóww sumie o wartości 300 zł

 1. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który w dniach od07.07.2017 do 23.07.2017 r. do godz. 23.59– prześle na naszego e-maila: wieprzowina.com@wp.pl – najciekawszy przepis (wraz ze zdjęciem) nadanie z wieprzowiną idealną do koszyka piknikowego. Liczyć się będzie kreatywność i najlepszy opis przygotowania całej potrawy. Każdy z uczestników może wysłać dowolną ilość przepisów.
 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 1. Opublikowany przepis wraz ze zdjęciem, zostanie podpisany imieniem i nazwiskiem.
 1. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu

5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie Konkursu.

 1. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien skontaktować się z portalem wieprzowina.com w ciągu 10 dni roboczych od chwili powiadomienia o zwycięstwie.
 1. Fundatorem nagrody jest portal wieprzowina.com.
 • 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 1. Każdy uczestnik musi wraz z przepisem i zdjęciem przysłać zgodę, na publikację przepisu kulinarnego oraz zdjęcia na naszym portalu wieprzowina.com. Równocześnie musi także zobowiązać się, iż przepis i zdjęcie są jego autorstwa i wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez nasz portal.
 • 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.wieprzowina.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *