REGULAMIN KONKURSU

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym nowym, wakacyjnym konkursie.

Do wygrania: 
– nagroda główna: retro grill w kolorze fioletowym z regulacją wentylacji ★★★★ o wartości 150,00 zł.

– nagroda za drugie miejsce 2 koneserskie wina z karafką
– nagroda za trzecie miejsce deska do krojenia z litego drewna
Konkurs trwa od 10.07.2018 do 31.08.2018 r.

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „GRILLUJ Z WIEPRZOWINĄ ” i nazywany jest również: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest portal wieprzowina.com

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie – na stronie wieprzowina.com w dniach od 10.07.2018 do 31.08.2018 r.

 

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu portalu wieprzowina.com na Facebooku. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

 

§ 3 NAGRODY

nagroda główna: retro grill w kolorze fioletowym z regulacją wentylacji ★★★★ o wartości 150,00 zł.
nagroda za drugie miejsce: 2 koneserskie wina z karafką
nagroda za trzecie miejsce: deska do krojenia z litego drewna

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który w dniach 10.07.2018 do 31.08.2018 r. do godziny 23:59 – prześle na naszego e-maila: wieprzowina.com@wp.pl – najciekawszy przepis (wraz ze zdjęciem) na danie z wieprzowiną na grilla. Liczyć się będzie kreatywność i najlepszy opis przygotowania całej potrawy. Ważne jest to, iż każdy uczestnik może wysłać dowolną ilość przepisów i zdjęć.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Opublikowany przepis wraz ze zdjęciem, zostanie podpisany imieniem i nazwiskiem.

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu
10 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie Konkursu.

6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien skontaktować się z portalem wieprzowina.com w ciągu 5 dni roboczych od chwili powiadomienia o zwycięstwie.

7. Fundatorem nagrody jest portal wieprzowina.com.

 

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU Z UJĘCIEM RODO

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru
tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
Administratorem danych osobowych jest Hoshi Sp. z o.o
Z siedzibą: Ul. Kozielska 6c, 47-300 Krapkowice, kontakt: mail: wieprzowina.com@wp.pl
Zgodnie z polityką RODO każdy uczestnik konkursu ma dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
3. Każdy uczestnik musi wraz z przepisem i zdjęciem przysłać zgodę, na publikację przepisu kulinarnego oraz zdjęcia na naszym portalu wieprzowina.com. Równocześnie musi także zobowiązać się, iż przepis i zdjęcie są jego autorstwa i wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez nasz portal.

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.wieprzowina.com