KONKURS ŚWIĄTECZNY!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym nowym, świątecznym konkursie. Do wygrania –nagroda główna: Ceramiczny i bezprzewodowy Czajnik CONCEPT + 2 filiżanki★★★★ o wartości 150,00 zł.

Konkurs trwa od 06.12.2017 do 28.12.2017 r.

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wieprzowina na świąteczny stół” i nazywany jest również: „Konkursem”.

 1. Organizatorem Konkursu jest portal wieprzowina.com

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie – na stronie wieprzowina.com w dniach od 06.12.2017, do dnia 28.12.2017 do godziny 23:59.

 • 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 2. a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu portalu wieprzowina.com na Facebooku. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 2. a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

 • 3

NAGRODY

 1. nagroda główna: Ceramiczny i bezprzewodowy Czajnik CONCEPT + 2 filiżanki★★★★
  o wartości 150 zł oraz nagroda niespodzianka: zestaw kuchenny o wartości 50, 00 zł.

 1. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który w dniach od 06.12.2017 do dnia 28.12.2017 r do godziny 23:59 – prześle na naszego e-maila: wieprzowina.com@wp.pl – najciekawszy przepis (wraz ze zdjęciem) na świąteczne danie z wykorzystaniem wieprzowiny. Liczyć się będzie kreatywność i najlepszy opis przygotowania całej potrawy. Ważne jest to, iż każdy uczestnik może wysłać dowolną ilość przepisów i zdjęć.

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

 1. Opublikowany przepis wraz ze zdjęciem, zostanie podpisany imieniem i nazwiskiem.

 1. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu

10 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie Konkursu.

 1. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien skontaktować się z portalem wieprzowina.com w ciągu 5 dni roboczych od chwili powiadomienia o zwycięstwie.

 1. Fundatorem nagrody jest portal wieprzowina.com.

 • 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru

tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

 1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 1. Każdy uczestnik musi wraz z przepisem i zdjęciem przysłać zgodę, na publikację przepisu kulinarnego oraz zdjęcia na naszym portalu wieprzowina.com. Równocześnie musi także zobowiązać się, iż przepis i zdjęcie są jego autorstwa i wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez nasz portal.

 • 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.wieprzowina.com24879255_1602159369852759_317300821_o

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *