Regulamin Konkursu „Konkurs świąteczny z wieprzowiną”

plakat konkurs2

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym nowym, świątecznym konkursie. Do wygrania –Nóż Santoku ★★★★ ®FOUR STAR o wartości 369,00 zł.
Konkurs trwa od 12.12.2016 do 27.12.2016 r.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs świąteczny z wieprzowiną” i nazywany jest również: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest portal wieprzowina.com

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie – na stronie wieprzowina.com w dniach od 12.12.2016, do dnia 27.12.2016 do godziny 23:59.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu portalu wieprzowina.com na Facebooku. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

NAGRODY

1.Nagrodą w Konkursie jest: Japoński nóż o wartości 369,00 zł.

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który w dniach od 12.12.2016 do dnia 27.12.2016r do godziny 23:59 – prześle na naszego e-maila: wieprzowina.com@wp.pl – najciekawszy przepis (wraz ze zdjęciem) na świąteczne danie z wykorzystaniem wieprzowiny. Liczyć się będzie kreatywność i najlepszy opis przygotowania całej potrawy. Ważne jest to, iż każdy uczestnik może wysłać tylko jeden przepis i jedno zdjęcie.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Opublikowany przepis wraz ze zdjęciem, zostanie podpisany imieniem i nazwiskiem.

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu
5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie Konkursu.

6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien skontaktować się z portalem wieprzowina.com w ciągu 5 dni roboczych od chwili powiadomienia o zwycięstwie.

7. Fundatorem nagrody jest portal wieprzowina.com.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru
tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

3. Każdy uczestnik musi wraz z przepisem i zdjęciem przysłać zgodę, na publikację przepisu kulinarnego oraz zdjęcia na naszym portalu wieprzowina.com. Równocześnie musi także zobowiązać się, iż przepis i zdjęcie są jego autorstwa i wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez nasz portal.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.wieprzowina.com

PIECZEŃ RZYMSKA Z JAJKIEM I SZPINAKIEM

DSCN8237 (1)

Pieczeń rzymska była w naszym domu tradycyjnym daniem wielkanocnym. Babcia i Mama przyrządzały klops z mielonego mięsa wieprzowego dodając jajko gotowane, natomiast ja postanowiłam unowocześnić potrawę. Dodałam oliwki, a jajka obłożyłam świeżym szpinakiem, dzięki temu danie zyskało nowy smak i aromat. Tak przygotowana pieczeń jest pyszna, łatwa w przygotowaniu, uświetni spotkania przy świątecznym stole. Polecam 🙂 – Agnieszka Rybak, wygrana konkursowa

Read more

Konkurs wielkanocny

 

12636892_1004388476296521_585256537_oSerdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym nowym, wielkanocnym konkursie. Do wygrania – zestaw gadżetów kuchennych o wartości 120 zł. Konkurs trwa od 13.02 do 13.03.2016!

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wielkanocne danie z wieprzowiną” i nazywany jest również: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest portal wieprzowina.com

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie – na stronie wieprzowina.com w dniach od 13.02.2016 od godziny 11:00, do dnia 13.03.2016 do godziny 20:00.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu portalu wieprzowina.com na Facebooku. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

NAGRODY

1.Nagrodą w Konkursie jest:

1 miejsce – zegar ścienny o kulinarnej stylizacji wart 60 zł
2 miejsce – zestaw herbat oraz forma silikonowa do pieczenia
3 miejsce forma silikonowa do pieczenia oraz silikonowa łopatka

wartość nagród ok. 120 zł 

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który w dniach od 13.02.2016 od godziny 11:00, do dnia 13.03.2016 do godziny 20:00 – prześle na naszego e-maila: wieprzowina.com@wp.pl – najciekawszy przepis (wraz ze zdjęciem) na wielkanocne danie z wykorzystaniem wieprzowiny. Liczyć się będzie kreatywność i najlepszy opis przygotowania całej potrawy. Ważne jest to, iż każdy uczestnik może wysłać tylko jeden przepis i jedno zdjęcie.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Opublikowany przepis wraz ze zdjęciem, zostanie podpisany imieniem i nazwiskiem.

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu
5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie Konkursu.

6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien skontaktować się z portalem wieprzowina.com w ciągu 5 dni roboczych od chwili powiadomienia o zwycięstwie.

7. Fundatorem nagrody jest portal wieprzowina.com.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru
tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

3. Każdy uczestnik musi wraz z przepisem i zdjęciem przysłać zgodę, na publikację przepisu kulinarnego oraz zdjęcia na naszym portalu wieprzowina.com. Równocześnie musi także zobowiązać się, iż przepis i zdjęcie są jego autorstwa i wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez nasz portal.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.wieprzowina.com

1 3 4 5